कविता​

बालपण
FilmyPravas

बालपण जुन्या आठवणीत कधीरमुन जावस वाटतंका...

Read More
स्वप्न
FilmyPravas

स्वप्न डोळ्यांत अवघे विश्वसामावतात ते स्वप्न…..!!!सुखी...

Read More
अश्रू
FilmyPravas

अश्रु आठवणीत कुणाच्यातरीओघडतात हे अश्रू…..!!!जाणीव एकटेपणाचीकरून...

Read More
नववधू
FilmyPravas

नववधू आज पिवळ्या हळदीनेदेह माझे माखले...

Read More
पुस्तक
FilmyPravas

पुस्तक ज्ञानप्रभेला विद्वानांशी जोडत गेली पुस्तकेअज्ञानाच्या...

Read More
राधा
FilmyPravas

राधा अंतरीचे विश्व सगळे पांगळे उरलेमोरपंखी...

Read More
बाप
FilmyPravas

बाप बाबा मी दिलेला तुला, आवाज...

Read More
आणाभाका
FilmyPravas

आणाभाका दिला जेव्हा आपल्याच माणसाने, विश्वासाला...

Read More
साजणा
FilmyPravas

साजना साजनावाटेवरी पाऊल तुझे पडेना,प्रिये…नभात ह्या...

Read More
बंधने [Bandhane]
बंधने
FilmyPravas

बंधने स्वतःलाच घातलेली सारी बंधने आज...

Read More
ऋतु [Rutu]
ऋतु
FilmyPravas

ऋतु तु असेच मला नेहमी टाळायचे.....

Read More
आई [Aai]
आई
FilmyPravas

आई आई असे पर्यंत बिलगून घ्या...

Read More
जखमा[Jakhma]
जखमा
FilmyPravas

जखमा दिलदार मैतराने, जपली नाती म्हणून.....

Read More
लकिर [lakir]
लकिर
FilmyPravas

लकिर उसवल्या काळजाची, सख्या आईची फिकीर.....

Read More
ती
FilmyPravas

ती ती का करते उपवास मला...

Read More
error: