जगणार कशी

मखमली हिरवळीवर

चालत मी  होते

पायाखाली दव बिंदू

तुडवीत मी होते

सुंदर हिरवळ ती

माझ्याशी बोलत होती

सांग सखे उदास का तू

असे विचारत होती

तुला सांगुन तरी काय

करणार तरी तू काय

पायातल्या दव बिंदू सारखे

मला तुडवित होते

डोळ्यातील अश्रू जाणार नव्हते

आठवणीने डोळ्यातील

अश्रू कोणी पुसणार नव्हते

सोबत माझ्या कोणी नव्हते

साथ कोणाचीही नसते

सांग सखी जगणार कशी होते

                                              मेघा शाह

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *