तुझेच हे वेड

तुझी गालावरची गोड खळी

घेरून धरते मला

तुझी अदा दिवाना करते मला

गुन्हेगार होतो मी तुझ्या त्या अदांचा,

साक्षीदार सुद्धा कोणी नसत,

त्या अदांमधून बाहेर काढताना…..

                          

                                   दिक्षा शिंदे

39 thoughts on “तुझेच हे वेड”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *