असं एक नात असावं

आयुष्यात एक नात असावं

दिसण्यावर नाही तर

मनावर प्रेम करणार

जगाला दाखवण्यासाठी नाही

तर दोघात जग निर्माण करणार

भांडणं झाल तरी साथ नाही सोडणार

मनापासून काळजी करणार

एक उदास असताना

दुसऱ्याने न सांगताच ओळखणार

डोळ्यात न दिसणार पाणी

मनातल्या मनात अलगद टिपणार

अस आयुष्यात एक नात असावं

                                              मेघा शाह

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *