साजना

साजना
वाटेवरी पाऊल तुझे पडेना,
प्रिये…
नभात ह्या पाणी शोध ना
सूर्यास्त झाला थकुनी कधीचा,
पक्षी उडाले रस्ता घराचा,
अंधारात मजला तू दिसेना .
प्रिये…
मनात या भीती भावना .
साजना
गिरीराज सारे गगनी उडाले,
सागर सारे थकूनी जळाले.
पाण्यावरी मजला तू दिसे ना
प्रिये…
आसवे गाली झेलना
साजना

                          प्रकाश बडगुजर 

150 thoughts on “साजणा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *