वृत्त-मंजूघोषा

माय नारी तू जगाची द्वार आहे
मानवाच्या जीवनाचे सार आहे

तूच आई,तूच भगिनी,तूच कन्या
वीट आम्ही तू घराचा पार आहे

भार सोसत जन्म देते लेकरांना
फार मोठा हा तुझा उपकार आहे

जोडते माहेर सारे सासराशी
तू मनाची खूप निर्मळ धार आहे

पुज्य देवी वंदितो हा ‘देवदत्ता’
आमची तू आदिशक्ती नार आहे

देवदत्त बोरसे

129 thoughts on “वृत्त-मंजूघोषा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *