ज्ञानाची शिदोरी

आत्मसात करावी
ज्ञानाची शिदोरी
गुरुंच्या आधारे
विद्या मिळे खरी

पहिले व दुसरे गुरू
आई आणि शिक्षक
अशिक्षित राहुनी
नका बनू गुलामांचे भक्षक

विविध लेखांतून मिळतो
कायमस्वरूपी मार्गदर्शन
सकारात्मक विचार
कुविचाराने साफ होते मन

नियमित वाचन , लेखन
निस्वार्थ ते शिकवणं
अनुभवाच्या सागरात
जीवन आपलं घडणं

सारासार विचार करूनी
विद्येची गोडी लावावी
ज्ञानाची ती शिदोरी
तुम्ही ग्रहण करावी

शिका,संघटित व्हा,संघर्ष करा
मिळेल स्व : प्रयत्नांचे फळ
स्वप्नपूर्तीचे ध्येय गाठण्यास
पंखात येईल तुमच्या बळ

                 सोनाली कोसे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *