स्वप्न आयुष्याचे [Swapna Ayushyache]

स्वप्न आयुष्याचे

उराशी बळगुनी स्वप्न सारी

होईल का कधी ती पूर्ती

झाली मी कधी लहानाची मोठी

स्वप्न ही तेव्हढीच राहिली

बळ देऊनी या पंखांना

पंखच कोणी छाटूनी दिली

जाऊनी दुसऱ्या अंगणी

होईल का माझी स्वप्न पूर्ती

विचार करुन मन माझे भरुनी आले

साथ ना म्हणूनी नाही मिळाले

नयन माझे थकूनी गेले

वाट ना मी कुणाची बघितले

स्वप्नांसाठी लढत राहिले

आयुष्य हे असेच सरले

स्वप्न हे माझे  स्वप्नच राहिले

                                            मेघा शाह

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *