गुंतागुंतिचे जीवन [Guntaguntiche Jivan ]

गुंतागुंतिचे जीवन

गुंतागुंतीचे जीवन सारे

नवीन काही त्यात नाही

तुझ्या आठवणींशिवाय

दिवस हा उगवतच नाही

डोळे बंद केले तरी

चेहरा हा तुझाच असतो

आठवनिंमध्ये रमलेल्या

माझ्या या मनाला

तुझ्या शिवाय कशाचाही ठावं नसतो.

                                                   दीक्षा महेश शिंदे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *