संसार माझा [Sansar Maza ]

संसार माझा

संसाराचा गाडा रेटता रेटता

हे विसरूनच गेले की

आपलं कोण आणि परक कोण

तू आहेस परक्याची धन

आई बाबा म्हणती मजला

परक्या घरची लेक म्हणुनी

बोलती सासरची मजला

हक्काचे घे कोणते

कोणी सांगेल का मजला

आत्याचारतूनी या सुटका

करेल का मजला

सास भी कभी बहू थी

हे कोणी समजावेल का तिजला

न्याय कोणी देईल का मजला

                                              मेघा शहा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *