बालपण

बालपण जुन्या आठवणीत कधीरमुन जावस वाटतंका झालोत मोठे आजपुन्हा बालपणात जावस वाटतं लहान असतांना बाबाच्याखादयावर जगाची सवारी मिळेगोड गोळ खाऊ आणिमोठे थोर लोकांचे बोलाचे धळे पाऊले होती नाजूक तरीचुकाची ना पाय वाट कधीचआज मोठेपणाचं हरवत असेशहाणपणा झाली अधिकच लाडात वाढणार लेकरूच बरआज आहे मोठेपनीं डोक्याला तानआपल्या छोट्या चुकीमुळेहरवत चाललंय मोठ्याचा मानसन्मान बालपनी च्या आठवणी आजमनी …

बालपण Read More »