April 29, 2022

माझा विठू सावळा

माझा विठू सावळा तुझ्या मंदिरात कधी मी आले नव्हते ….पणंमाझ्या हृदयाला मी हरी मंदिरबनवले होते …..विठ्ठल विठ्ठलतुला मनात पुजतांना काहीन मागता मस्तक झुकविले होतेहेच सर्वांना शिकविले होते ….विठ्ठल विठ्ठलतुझ्या मंदिरात प्रवेश करतानादोन कर जोडले होते …पणंमाझ्या हरी मंदिरात मीटाळ मृदंग वाजविले होते …..विठ्ठल विठ्ठलतुझ्या भक्तीचा झरावाहत होता माझ्या हृदयातम्हणूनच हरवले होते मीतुझ्या भजनात ……विठ्ठल विठ्ठलतुझा …

माझा विठू सावळा Read More »

एकदा तरी येऊन जा

एकदा तरी येऊन जा सुंदर किरणांच्या मध्येएखादा किरण बनून जा।आरश्यात माझ्या दृष्टी साठीएकदा तरी डोकावून जा।कोलगेट शोधून ब्रश शोधतोयपेष्ट ब्रश वर देऊन जा।ओले तोंड पुसण्यासजरा टॉवेल तरी ठेवून जा।चहा पिणे सोडले कधीचेजरा दूध तापवून जा।तुला हवा असेलच थोडा तरदोघांचा पटकन ठेवून जा।नास्ता अर.. कसलं कायवाटलं तू येशील येऊन जा।थोडे पोहे भिजवून प्लेट मध्येचमचा ही ठेवून …

एकदा तरी येऊन जा Read More »

error: